-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۲, چهارشنبه

صلاح الدین تیر به هدف زد

 صلاح الدین ربانی تیر به هدف زد و به موقع بازی کرد. وی بعد از شقه شدن صف رهبری جمیعت اسلامی به رهبری عطا نور، تنها و کم وزن شده بود. اینک با اعلام حمایت از برپایی «حکومت مؤقت» بی درنگ پای امرالله صالح را به خانه اش کشاند. صالح، سفیرشخصی اشرف غنی است و تمام عرق ریزی های نا به هنگام وی، چکاندن آب بقا درحلق غنی است.

 تحفه پیشنهادی صالح به صلاح الدین بی گمان، واگذاری امتیازات عمده ( آن هم دریک شرایط لغزشی) است و به اشتیاق صلاح الدین برای همدستی با کشتی بان سراسیمه ارگ دامن نمی زند؛  گپ ازامتیازبخشی های مقطعی فراتر رفته، بگیر وبده اصلی درجا های دیگر است. 

کج خویی غنی درپذیرش نخستین دست آورد مذاکرات دوحه مانند « خط سرخ» دررهایی زندانیان طالب، این بار نیز ره به جایی نمی برد. دیریا زود، اشرف غنی به مفاد توافقات اولیه دردوحه، تمکین کرده و راه به تشکیل حکومت عبوری، هموار می شود. نبرد های میدانی با طالبان ازین پس کوردینه می شود. همایش فرماندهان درپنجشیر یک نشانۀ آن است.