-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۷, یکشنبه

انتحاری مرموز درامریکا

این حادثه به گردنکشی های انتخاباتی ترمپ رابطه دارد.

به تازه گی گزارش شد که احتمالاً انفجار موتر بمب اخیر در نشویل امریکا، « انتحاری» بوده است. چرا علی رغم آن که ریزرفی های القاعده و داعش، دم دستِ امریکا قرار دارند، نام فرد مظنون به انفجار موتر بمب در منطقه نشویل امریکا را فاش نمی کنند؟ این که نفر چه کسی بوده و انگیزه اش ازین دهشت افگنی چه بوده است!

اگرمسبب این انفلاق، کسی از کژمنش های آسیایی یا مسلمان مثلا با اسم ابو.... تمام تلویزیون ها از پروپاگند به ترقیدن می رسید. به نظر من، دستگاه گوارشی امنیت و سیاست امریکا درکل، دچار عارضۀ مزمن شده است. آیا با سقوط شوروی، درخفا و به دور از انظار، سقوط خاموش امریکا هم آغاز نشده بود؟ بعد از شوروی به حیث قدرت بازدارنده و عامل توازن در روابط جهان، امریکا یک دم یاغی شد و به سیاست جنگلی روی آورد. درد درونی امریکا ریشه درهمان قهقرا نوردی های بی پرسان ندارد؟

حافظ مگر نه گفته است که:

چون دور جهان یکسره بر منهج عدل است

خوش باش که ظالم نه برد راه به منزل