-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۹, سه‌شنبه

گرفتاری ها مشکوک است

 گرفتاری بعضی افراد که اخیراْ زیرنام تروریست صورت گرفته قابل سوال است و پذیرش آن هنوز قبل از وقت است. تصفیه حساب های درونی عجیبی درجریان است. برداشت و تحلیل اکثریت ناظران این است که حکومت عامل اصلی این کشتارهای درون شهری است. گرفتاری (ظاهراْ) عوامل قتل یما سیاوش و فرشته کوهستانی از همین رده است. حکومت غنی تا کنون هیچ پرونده ای را تا آخر دنبال نکرده و به هیچ جنایت کاری مجازات را اعلام و نافذ نکرده است. یاد تان باشد که سه عضو و پول خور و پخپلوی سنا مجازات نخواهند شد.