-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۳, پنجشنبه

آتشبازی غنی - امرالله

اشاره: توزیع جبری تذکره و بازی با معاش و موقعیت مردم به این بهانه، کوچک ترین کمکی به بقای تیم حاکم نمی کند. 

 درحالی که کشتی حکومت پوشالی کابل از ده ها نقطه سوراخ شده، دیوانه گی های عجیب رژیم شدید تر و تحریک آمیز تر شده است. امروز به دلیل نداشتن تذکره برقی مورد منازعه و خلاف مصوبه ولسی جرگه، به دستور امرالله و غنی به کارمندان وزارت حج اجازه کار داده نشده است.

 امرالله صالح درنقش کاسه داغتر از آش، سه روز قبل از کندی توزیع تذکره ابراز نارضایتی کرده بود. ادامۀ این اقدامات نسنجیده، باعث بروز خشم عمومی خواهد شد.