-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲۳, یکشنبه

باز از قلب کابل، کابل را راکتباران کردند


   نوشته ی: اسماعیل فروغی

      درست چند روز پیش بود که با فیربیست ویک راکت از درون شهر ، نقاط مختلف شهرکابل راکتباران شده بود و امروز نیزدرحالی که جلسه ی شش و نیم صبح آقای امرالله صالح دایر بود ، درست سر ساعت شش و نیم بازشهرداغدیده ی کابل ازدرون شهرراکتباران شد . 

     هنوز معلوم نیست که آیا مسوولان رده ی اول امنیتی دولت ( در رأس آقایون اشرف غنی و امرالله صالح ) ، ازراکتباران سه هفته پیش چه درسی آموخته اند ؟ آیا آنان طی این سه هفته برای جلوگیری از ورود راکتهایی به این بزرگی در داخل شهر و بازانفجار و فیرآن ازداخل شهر، چه تدابیر محافظتی - دفاعی اتخاذ نموده اند ؟

    آیا آنان نمیتوانند همانند دوران حکومت داکتر نجیب الله روی طرح کمر بندهای امنیتی - دفاعی برای شهرکابل کار نمایند؟

    خیلی ازهموطنان و هم نسلان من شاهد اند که در زمان حکومتداری داکتر نجیب الله ، ارچند گروههای مختلف مجاهدین ، می توانستند با راکتباران بیرحمانه ی کابل از فاصله های دور باربار فاجعه های ویرانگر و خونینی بیافرینند؛ اما آنان هرگز توان این را نمی یافتند تا سکوی راکتهای کورشان را به حومه ی شهر نزدیکتر نمایند  ، چه رسد به آنکه از قلب شهر، قلب شهر را راکتباران نمایند .

     به باورمن مسوولین امنیتی کشور و شهرکابل، ( هرگاه ریگی در کفش نداشته و نیت صادقانه برای تأمین امنیت شهرداشته باشند )، قبل از همه باید از تجارب نظامیان سابق برای ایجاد کمربندهای دفاعی ، ایجاد ایست های بازرسی مطمئن و تقویت نظام کشف و استخبارات درقوای امنیتی کشور ، سودبرده ، به جای پروپاگندهای استخباراتی - فیسبوکی و ایجاد اصطلاحات گمراه کننده چون " طالبی داعشی " وغیره ، گامهای موثر و عملی برای جلوگیری از ورود راکتها به داخل شهر بردارند  . در غیرآن شهریان کابل باز از قلب شهر راکتباران خواهند شد .