-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲۴, دوشنبه

کشتی اطلاعاتی « شش ونیم» از چند جا سوراخ است


جنرال عارف مدبر درین نگاره، دست محرر ژورنال «شش ونیم» را فشرده است.

عارف مدبر ظاهراً یکی از اعضای یک محفل من درآوردی به نام «میثاق امنیتی» است. اما به اساس یافته های گزارشنامه افغانستان، این شخص، برنامه های امرالله خان را با همه جزئیاتش به شبکه های بیرونی انتقال میدهد.

به حوالۀ گزارش دیگر، جنرال عارف معمولاً از طرف شب با امان الله گذر شب نشيني دارد و تمام اطلاعات ميثاق امنيتي را به امان الله گذر شرح داده و بعدآ اطلاعات و تصامیم سری، به وسیلۀ امان الله گذر در اختیار ميررحمن رحمانی قرار می گیرد. 


جنرال عارف چند شب قبل، در نشستی با حضور حاجي داود لغماني مشاور تخنيكي شوراي امنيت در منزل امان الله گذر، برنامه میثاق امنیتی و اجندای نشست های شش و نیم صبح را در مجلس با آب و تاب و ثمه به ثمه نقل کرد.

این افشا گری های عارف مدبر در حالی صورت می گیرد که به امرالله صالح اطمینان داده است که وی توانایی کنترول امان الله گذر را دارد و در صورت نیاز از شخص وی و نیروهایی که در اختیار دارد می تواند استفاده کند.

جنرال عارف یکی از سلاطین قاچاق و استفاده جویی به شمار می رود. اتهام دست داشتن وی در قاچاق و حمل ونقل مواد مخدر، برجسته تر از دیگر مواردی است که به وی نسبت می دهند.