-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲۸, جمعه

این زنِ مرموز داعشی ساز نو می زند


همسر لبنانی اشرف غنی که در دزدی و انتقال پول کم است شاخ در آورد، در آستانۀ گسترش تروریزم در شمال افغانستان، مدعی شده  که شوهرش آسیای میانه را فتح‌ کرد. تهدید آسیای میانه از نظر این عجوزه، فتح ماوراءالنهر  است.

این درحالی است که به تازه گی يك مقام سازمان ملل گفته است: ٩٣ درصد مردم افغانستان در يك شبانه روز با عايد كمتر از دو دالر زنده گى مى كنند.

پوتین در فتح آسیای میانه درمانده؛ رهبران کشورها درگرداب چالش های چند وجهی گیرافتاده اند؛ پس این چه معجزه است که غنی حوزۀ اقتصادی و امنیتی کشورهای شان را «فتح» کند؟ در حکومت وارۀ چند صد نفره که از ترس مخالفانش، خانه های خود را به قلاع جنگی درپایتخت تبدیل کرده اند، خود از سوی دشمن فتح شده اند.

کسی که روح مردم خودش به او نفرین می فرستد و مردم خود را هر روز به نام «زبان خارجی» و تهدید برای گرفتن شناسنامۀ جنجالی به جان هم می اندازد، آسیای میانه را با چی ابزاری فتح می کند؟

اکثریت مردم اسیر ابر بلای ناداری و بیکاری و تلاش برای پیدا کردن یک لقمه نان همدیگر را قصاص می کنند؛ چورحشری از درآمد های بنادر و گمرکات نجومی شده؛ این غارتگر مؤنث خارجی از فتح آسیای میانه دم می زند!

این اشارۀ رولا غنی به نحوی صدور پیشاپیش دسته جات چند ملیتی داعش به سوی سرزمین های آسیای میانه است که همین دیروز، مقامات مسکو یک باردیگر نسبت به تشدید پویایی های داعش به کمک امریکا و پاکستان هشدار داده اند.