-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۵, شنبه

درخارج نپالید؛ وزیر با فرهنگ در کنار شماست/ عبدالقدیر میرزایی


 عبدالقدیر میرزایی از مدافعان اصلی آزادی بیان در افغانستان است و باید درمقام وزارت اطلاعات و فرهنگ پینشهاد شود.آقای میرزایی دوست عزیزما و فرزند وفادار به ارزش های افغانستان سزاوار رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ است. ایشان یکی از واجدان اصلی شرایط سمت وزارت اطلاعات و فرهنگ می باشد. وی به معنی واقعی کلمه، با فرهنگ است و فقط و فقط برای باروری و حراست از ارزش های ملی می اندیشد.

تحصیلات: 

لیسانس/کارشناسی علوم بشری از پوهنتون/دانشگاه کابل؛

ماستر/ کارشناسی ارشد ژورنالیزم و ارتباطات جمعی؛

ماستر/کارشناسی ارشد اداره عامه.

آثار تحقیقی:

کتاب مدیریت رسانه در افغانستان؛

کتاب تلخ و شیرین؛

تاریخ روزنامه‌نگاری افغانستان؛

و سایر مقاله‌های علمی...

تجربه‌ها: 

خبرنگار رادیو و تلویزیون ملی افغانستان؛

رییس سازمان بین‌المللی نظام‌های انتخابات «IFES» در افغانستان؛

مدیر خبر و برنامه‌های سیاسی تلویزیون جهانی آریانا؛ 

رییس تلویزیون پیشگام؛

استاد دانشگاه/پوهنتون.

آقای میرزایی از بنیانگذاران خبرنگاری آزاد الکترونیک (رادیو و تلویزیون) در افغانستان است.