-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۲, چهارشنبه

سویچ سقوط دکتاتور در دست خودش است

حکومت غنی به سرعت به سوی انزوا رانده شده و از گودال سقوط یک قدم فاصله دارد.

این درحالی است که به حواله منابع ناظر، فرار نظامیان از صفوف اردوی ملی گسترش یافته و تلاش برای جلب و جذب جوانان به اردو تشدید شده است. 

درهمین حال از یک سو فریاد بانک جهانی بلند شده که به دلیل عدم ارایه اطلاعات و آمار در پیوند به اقتصاد افغانستان از سوی بانک مرکزی، ۲۰۰ میلیون دالر بسته کمکی را متوقف می‌سازیم؛ اما همزمان، حکومت خائن پول مقادیر هنگفت پول به جیب وکیل های معامله گر ریخت تا اجمل لبنانی را به سریر بانک ملی ابقا کند.

 هر دکتاتور فاسد، درهر کجای دنیا، درهر زمان، از یک مادر زاده شده اند. همه ای شان تا پانزده دقیقه قبل از پرتاب شدن به گودال مرگ فضیحت بار، تصور می کند که قلب های مردم برای او می تپند. دکتاتور، کور است.