-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲۰, پنجشنبه

میثاق امنیتی « شش ونیم» درخانه جمعه خان همدرد

 امرالله صالح از زمان غلتاندن بی دردِ سر سینما پارک با چکش بی مدارا و متلاشی کردن کراچی های غریب کاران در لیسه مریم، بی بِرک روان بود. حالا در نخستین «جمپ» جمعه خان همدرد، متوقف شد؛ به این شرح:

در ارتباط به حوزه سوم پولیس و باز کردن سرک. من به شجاعت پولیس کابل فخر می نمایم. محترم جمعه خان همدرد شخصیت سیاسی و بزرگ قومی است. من یقین دارم ایشان راه حلی برای بازکردن کوچه پیدا خواهند کرد. ما طرفدار ضعیف سازی تدابیر امنیتی ایشان نیستیم تنها میخواهیم سرک به روی ترافیک باز شود. موضوع حل میگردد. به شجاعت و دسپلین پولیس خویش افتخار می نماییم و در عین زمان موضوع پیش آمده را با جناب همدرد صاحب از راه نرم و مفاهمه حل خواهیم ساخت.  توسل به قوت نرم و قانون یکی از اساسی ترین محور های میثاق امنیتی و جلسات شش و نیم صبح است. هر مشکل میخ و هر راه حل چکش نیست. صبر داشته باشید. از هیچ معضله سرسری نمی گذریم . نه کلان سازی معضلات دردی را دوا میکند نه کوچک سازی آنها.