-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲۰, پنجشنبه

اینه مسلمان و افغان!

 امین امانی

در ولایت ننگرهار یک‌خانم، دو طفل به‌دنیا آورده است که یکی آن دختر و دیگرش پسر است، اعضای خانواده این نوزادان, طفل پسر را با خود به خانه برده اند و طفل دختر را در شفاخانه نزد داکتران رها کرده و گفته‌اند که طفل دختر زیاد دارند...