-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۲, چهارشنبه

اشارۀ واضح رحمت الله نبیل به مقاومت ملی

 رحمت الله نبیل:

‏متاسفانه همين ام‌شب (از ساعت ٩:٠٠ شب تا اکنون) امتياز هاى ويژه نقدى جهت خريد راى بعضى از وكلاى ولسى جرگه، براى كانديدای رييس بانک مركزى در منزل يكى از اعضاى هيات ادارى ولسى جرگه جريان دارد! 

فساد از ارگ تا بانک و ولسى جرگه بيداد ميكند!  

از آن روز بهراسيد كه مشروعيت شما و طالبان نزد مردم در يك سطح قرار گيرد!؟ ‏و نشود كه مردم "كارد به استخوان رسيده" را در اين زمان حساس بر عليه تان بشورانيد! 

اين شورش داد خواهى سرتاسرى خواهد بود و شما و طالب را در يک پله ترازوى "خيانت به وطن" تول و ترازو خواهند كرد!