-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۸, دوشنبه

حکومت مذهبی غلیظ باید چنین کند

 در کتاب فارسی پایه (صنف) نهم مکاتب ایران نام مولانا شاعر پرآوازه جهان حذف شده و به جای آن عنوان «شاعری» نوشته شده است. حذف نام مولانا از کتب درسی ایران در حالی اتفاق می‌افتد که کشورهایی مانند افغانستان این شاعر پرآوازه را به دلیل زادگاهش در بلخ آنرا افغان و ترکیه به خاطره مقبره اش در شهر قونیه او را ترک می نامند در حالیکه تمامی اشعار مولوی به زبان فارسی است.