-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲۱, جمعه

هدف ترورها، مجبور کردن اشرف غنی به واگذاری قدرت است

 افزایش ترور ها درکابل، کار مفرزه های استخباراتی خارجی است تا اشرف غنی را مجبور به کنار روی از قدرت کنند. او دیر یا زود، صلاحیت و قدرت را به یک تشکیلات عبوری خواهد داد. هیچ راه دیگری نیست. 

انتساب ترور ها به تشکیلاتی ساخته ( داعش) یک غلط اندازی است. تمام دسته های ترور از استخبارات خارجی منشاء می گیرد و پاکستان با گروپ های حرفه ای خویش مجری آن است. 

وضعیت طوری طراحی شده است که غنی در برابر امواج مخالفت و شورش عمومی قرار گرفته و خلع ید شود. طالب، اکنون به مثابۀ قهرمان چند منظوره در اتاق معامله ها بین پاکستان، روسیه، ایران و امریکا شناخته می شود. گمان می رود که اشرف غنی درمواجهه با توفان بی نظمی ها و شورشگری گسترده، کارش به بازداشت و محاکمه هم کشیده شود. دزدی های بی بی گل و غنی با مشاورانی که از کوچه های امریکا و لبنان با خود آورده بودند، خشم سراسری را دامن زده است که می تواند در یک لحظه خاص، برای آن ها خطر انفجاری و تبعات مرگبار داشته باشد.