-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۷, دوشنبه

کنایۀ گزنده به دم و دستگاه «شش ونیم»

دکترعبدالقهار سرورییکی از مشکلات و تظاهرگرایی ناموجه‌ی این وطن این است که وقتی یک کراچی شورنخود پزی یک غریب‌کار در کنار جاده قرار گرفته و کسی از آسیب‌های آن به محیط زیست شکایت کرد، شامل آجندای نشست‌ها و برنامه‌های مهم شده و چند موتر نظامی با پرسونل مسلح آمده جلو آن را می‌گیرند، اما با وجود اعتراضات و شکایت‌های متعدد رهبری و دانشجویان دانشگاه البیرونی در قبال این‌گونه فعالیت‌های مضر،  ظالمانه و شرم‌آور شرکت ریگریشن و دستگاه پروسس قیر در ملکیت دانشگاه البیرونی و در کنار محوطه و تعمیرهای تدریسی این دانشگاه، کسی اعتنا و توجه نمی‌کند!  

این تصویری از مظلومیت یک نهاد آموزشی مهم ملی و علم و دانش و ظلم افراد و حلقات استفاده‌جو و حریص مسوولین بی‌اعتنا و اهل تظاهر در افغانستان می‌باشد. 

البته، برمبنای نیرنگ غاصبان و بی‌اعتنایی و مسوولیت‌گریزی مسوولین وقت دانشگاه البیرونی، وزارت تحصیلات عالی و ولایت کاپیسا، در حدود ۳٠ جریب زمین ملکیت دانشگاه البیرونی از محدوده‌ی این دانشگاه خارج ساخته شده است، که اکنون شرکت ریگریشن و دستگاه پروسس قیر در ملکیت غصب‌شده‌ی یادشده‌ این‌گونه، با حمایت دلالان و زورمندان و به‌خاطر بی‌اعتنایی مسوولین، فعالیت دارند! ما به کمک الله، متعهد و مصمم برای رهاسازی دانشگاه البیرونی از شر این حالت اسف‌بار هستیم.

در قرن ۲۱ و در سرزمین ابی‌حنیفه، البیرونی، ابن‌سینا، مولوی و افغانی، این تصویر و وجهه‌ی بخشیده شده به یکی از  دانشگاه‌های مهم دولتی در افغانستان می‌باشد!