-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۵, جمعه

افغانستان عملاً درخلاء بی دولتی قرار گرفته است

 ترور فرشته کوهستانی، قسمت پایانی سریال فاجعه نیست. فهرست طولانی است و تا زمان سقوط کامل اشرف غنی تداوم پیدا می کند. بعد از سقوط غنی و تشکیل جبهات مسلحانه، اشکال ترور همه ای کشور را فرا خواهد گرفت. ثمرۀ اتحاد نظامی و سیاسی امریکا با طالبان و پاکستان همین است. قدرت های آسیایی رقیب و حاضر درافغانستان تازه بر خنثا سازی بندوبست های انتخاباتی ترمپ تکان خورده اند. 

ترمپ می رود؛ تبعات آن همان گونه که جواد ظریف اعلام کرد، برای افغانستان باقی می ماند.

به نظر می رسد که جبهه مقاومت ملی برای نجات مدنیت از چنگال بربریت با مشکل ساختاری و تئوریکی رو به رو است. فرقه های و نحله های ناشناختۀ دیگری مانند حزب تحریر، جمیعت اصلاح داعش افغانی یا منطقه ای درین مردم عرض وجود کرده اند.

پس آیا یک تفکر یا حرکت زنده وواقعی برای مقاومت ملی باقی مانده است؟ خطر از بین رفتن همه دست آورد های فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و مدنی بسیار جدی است. افغانستان را به موصل بدل می کنند. وقتی جنگ همه جانبه همه برعلیه همه آغاز شود، لشکرهای نیابتی زیادی وارد عرصه خواهند شد.