-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲۲, شنبه

خطا های نوشتاری امرالله صالح


نوشتۀ استاد یعقوب یسنا

صالح نباید به نام طالب، از داعش قباحت زدایی کند. امرالله صالح معاون اول ریاست‌جمهوری فردی است‌که همه‌چه را طبق مصلحت و منفعت خود "حیثیتی" می‌سازد. حیثیتی‌سازی رویدادهای سیاسی و... درست نیست. امرالله صالح نباید طبق مصلحت خود طالبان را به داعش و داعش را به طالبان تقلیل بدهد. 

طالبان یک گروه تروریستی افغانی است. داعش یک گروه تروریستی بین‌المللی و منطقه‌ای است‌که در خاورمیانه، افغانستان و... فعالیت دارد. بنابراین درست نیست‌که صالح موضع ملی را در قبال طالب و داعش قربانی مصلحت و منفعت مقطعی خود کند. 

هر گونه آدرس‌زدایی از داعش بنام طالب و آدرس‌زدایی از طالب بنام داعش مخالف منافع ملی مردم افغانستان است. تقلیل داعش بنام طالب، در واقع تبلیغ برای داعش است. تبلیغ برای داعش باید از جمله‌ی تبلیغ‌های علیهِ منافع ملی افغانستان در نظر گرفته شود. 

صالح در آخرین یادداشت خود، دچار چند خطا شده است‌که خطاهای او را می‌توان تبلیغ سوء و منفی علیهِ منفعت ملی افغانستان دانست: 

نخست این‌که آدرسی بنام طالبان داعشی وجود ندارد که صالح می‌گوید هشدار کتبی از طالبان داعشی دریافت کرده است‌که افغانستان را کشتارگاه شیعه‌های افغانستان می‌سازد. 

دوم این‌که معاون اول ریاست‌جمهوری قصدا می‌خواهد آدرس داعش را به طالب تقلیل بدهد. تقلیل داعش به طالب، تبلیغ به نفع داعش است. صالح حمله‌ی داعش بر دانشگاه کابل را نیز به طالب تقلیل داد. در واقع خواست از داعش قباحت‌زدایی کند. 

سوم این‌که صالح از هر گروهی تهدید دریافت کرده است، تهدید را مشخصا بنام همان گروه نشر کند، حکومت به تهدید آن گروه یک پاسخ ملی بدهد که موجب تفرقه بین شیعه و سنی نشود. صالح ندانسته در یادداشت خود دچار خطای ایجاد تفرقه بین شهروندان افغانستان بنام شیعه و سنی شده است. 

چهارم معاون اول رییس‌جمهور نباید وسیله‌ی تفرقه‌ی جریان‌های تروریستی قرار بگیرد و تفرقه‌ی آنها را برجسته‌سازی کند. 

بنابراین بهتر است صالح خود را قربانی فضای مجازی و اطلاع‌رسانی عجولانه نسازد. به عنوان معاون اول ریاست‌جمهوری جایگاه ملی خود را درک کند و آرامش خود را حفظ کند تا نه شخصیت خود را قربانی رویدادهای روزمره‌ی سیاسی کند و نه ندانسته موجب تفرقه و وسیله‌ی تفرقه‌ی دشمنان مردم افغانستان شود.