-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۴, جمعه

دوسیه آمرستار «بسته شد» اما عکس دزد خیابانی تشهیر می شود!

 امرالله صالح در ژورنال «شش ونیم» با تمجید از «جلالت مأب رئیس جمهور» به خاطر ملاقات با بازمانده های آمرستار خیلی ساده  اتمام حجت کرد که « دوسیه آمرستار بسته شد»؛ اما دولت از خانواده اش «حمایت» می کند.

این درحالی است که یکی از وظایف میثاق امنیتی «شش ونیم» حلاجی و بررسی این گونه حوادث است. سلیقۀ عملیاتی «شش ونیم» ظاهراً نشان می دهد که جنایتکاران تحویل «محکمه علنی» داده خواهند شد. اما روی چهره قاتلان آمرستار پرده می کشند که « دوسیه اش بسته شد!»

محرر ژورنال «شش ونیم»  از نتیجه کار کمیته حقیقت یاب با حضور آدم های سرشناس به خاطر بررسی ماجرای قتل که آمرستار و همراهانش درخیرخانه، هیچی نمی گوید؛ اما عکس دزدان خیابانی و موبایل قاپان را «تشهیر» می کند. این تناقض نیست؛ یک حفرۀ ژرف است که باید تۀ آن را نگاه کرد.

قطعه خاص امنیت ملی به دستور معاون اپراتیفی (اجمل عابدی) ریختند به خانه ای که آمرستار درآن جا مهمان بود و به شمول میزبان، آمرستار را با چند تن دیگر با فجیع ترین شکل به قتل رساندند. حالا می گویند: دوسیه بسته شد! یعنی چی؟

از خانواده اش «حمایت» می کنیم به چه معناست؟ یعنی، کمی امتیاز و خون بها می دهیم و کار تمام! 

آیا فرزند آمرستار ( افکارعامه به کنار) راضی می شود؟