-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۶, شنبه

انگشت اتهام به سوی امرالله و اقبال صافی


در ارتباط به ترور فرشته کوهستانی، شماری از مردم انگشت اتهام را متوجه امرالله صالح و اقبال کوهستانی کرده اند.  یادداشت فیس بوکی فرشته ده روز پیش از کشته شدنش نشان می دهد که دولت کابل صد درصد تصمیم به کشتنش گرفته بود. رانندۀ موتر فرشته نیز فرار کرده است. فرشته پیوسته تهدید شده بود که پسرش را اختطاف خواهند کرد. فرشته با عملیات نظامی علیه پنجشیر با صراحت به مخالفت برخاسته بود.

فرشته از فعالان کمپاینی برای دکترعبدالله بود و اکثریت مردم عبدالله را به بی تفاوتی عمدی نسبت به تهدید های امنیتی نسبت به فرشته متهم کرده و او را زمینه ساز ترور وی معرفی می کنند.