-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۹, چهارشنبه

توطئه انتقال جنگ به پنجشیر جدی شده است


مثلث اشرف غنی، امرالله صالح و دفتریوناما پلان دارند که از نهایی سازی تشکیل اردوی مردمی مقاومت ملی جلوگیری شود.منبع معتبر امنیتی از درون نظام درحال زوال اشرف غنی به گزارشنامه افغانستان گزارش داد که بر بنای تصمیم مشترک اشرف غنی و امرالله صالح، به همکاری و مالی و پروژه ای دفتر ملل متحد درافغانستان ( یوناما) زمین ها و تپه های ییلاقی مربوط به اماکن تفریحی ظاهرشاه پادشاه پیشین در نواحی بالای پنجشیر باید به کوچی ها توزیع گردد.

استفادۀ ابزاری از کوچی ها، به مرحله تازه ای افتاده و با برافروختن آتش نفاق بین لایه های اجتماعی تلاش دارند نظام آماده گی مسلحانه درپنجشیر را مختل کرده و مسیر برای استقرار یک سویۀ طالبان درکابل را فراهم کنند. نمایش های نوشتاری در ضدیت ظاهری با طالبان در گزارش «شش ونیم» ( میثاق امنیتی) بخشی از مبارزه برای بیمه کردن قدرت در تعاملات آینده است.

فی الحال اوضاع در پنجشیر چنان است که به دنبال نصب رئیس امنیت ملی و قوماندان امنیه جدید به وسیله اشرف غنی و امرالله، در ولایت پنجشیر، دستور مأموریت مشترک برای آنان درارتباط به زمینه سازی برای اسکان دهی کوچی ها رسماً ابلاغ شده است. قرار است حکومت محلی همراه با رئیس امنیت و قوماندان امنیه، هیأت ویژه اعزامی از کابل را به منظور سروی، تثبیت و حد گذاری زمین ها یاری رسانند.

این اقدامات بخشی از پروژه نا امن سازی پنجشیر است که با شتاب گیری انسجام و آماده گی برای برپایی مقاومت ملی علیه بربریت طالبانی مصادف شده است. احتمال یک انفجار درونی درضدیت با این اقدامات مشکوک درحال گسترش است.

نکته ای با اهمیت اما طنز آمیز درین خبر مشعر است که ولایت پنجشیر بعد از قریب هشتاد سال، درنقشه غنی و امرالله صالح همانند دورۀ کار محمد گل مهمند در شمال و شرق، جزیی از ریاست تنظیمیه شرق درنظرگرفته شده است که پنجشیر مکلف خواهد بود که درچهارچوب اداری سه ولایت دیگر ( لغمان، نورستان و کنر) امورات خود را از طریق حکومت محلی ننگرهارآن هم تحت زعامت «گوسفندی» امرخیل به انجام برساند!