-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲۲, شنبه

هجوم شبکه های اطلاعاتی بر پنجشیر به وسیلۀ پنجشیری هاتوفان در راه است.

به حوالۀ گزارش اطلاعاتی، از مدتی بدین سو یک افسر پنجشیری به نام بهروز پاییز،  ظاهراً از تشکیلات دولتی کنار زده شده و این را اتمر برای آینده بهروز گفته که مورد سوظن مردم دیگر قرار نگیرد ‌. 

این درحالی است که بهروز به طور مخفی بالای جوانان در پنجشیر کار را شروع نموده و  شبکه سازی دارد و ماهوار از طرف تیم اتمر که مستقیم به ام ای ۶ وصل است برای بهروز یک مقدار پول هنگفت برای کارهایش پرداخت میشود تا در بین پنجشیر برنامه و اهداف که شبکه های خاص دارند انجام بدهند.

  بهروز مأمور غیر رسمی شبکه اتمر در پنجشیر، بالای هدف های خاص و افراد خاص تمرکز کرده است تا زمینۀ انفجار پنجشیر از داخل فراهم شود.

 چندین جبهه علنی، نیمه علنی و سری، از جانب دولت کابل، گروه داعش، گروه طالب، شبکه های سعودی، امارات، موساد، لندن و آمریکا چنان بالای این دره با تلاش افتیده اند که گویی  لشکری از کفتارها به جان آهوی زخمی افتیده باشد تا سهمی بگیرند و توته توته اش بکنند.