-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲۹, شنبه

افتضاح های جمهوری رسوایی

 

محمود منجم زاده

خیرالله سپیلنی سفیر وقت افغانستان در آذربایجان حدود چهار ماه قبل از پست سفارت تحت مکتوبی از وزارت خارجه افغانستان منفک شده و به افغانستان فراخوانده شده، ولی او به افغانستان برنگشته است.

گفته میشود این اقا از کارمندان وزارت خارجه افغانستان نبوده و مدت ها در آذربایجان زندگی میکرده و با یک خانم آذربایجانی ازدواج نموده است.

علت برکناری وی از پست سفارت این بوده که گویا حساب های مالی سفارت شفاف نبوده و هیاتی به همین منظور به آذربایجان فرستاده شده است.

پس از مذاکرات و بررسی هیات وزارت خارجه افغانستان با آقای خیرالله سپیلنی، معلوم شده که ۳۵ هزار دالر از حساب های سفارت مفقود شده است و همچنین وزارت خارجه از طرز کار وی نیز راضی نبوده و احتمالا در ماه سرطان سال جاری مکتوب برکناری خیرالله سپیلنی به وزرات خارجه آذربایجان ابلاغ شده است.

این در حالی است که پس از ختم وظیفه آقای سپیلنی، دیپلپمات دیگری به نام امان الله جیهون به وزارت خارجه آذربایجان معرفی شده است، گفته میشود آقای جیهون حدود چهار هفته قبل برای انجام وظیفه به آذربایجان رفته و از آمدن سفیر قبلی با موتر سفارت در فرودگاه هیچ خبری نبوده، فقط معاون سفیر قبلی به استقبال آقای جیهون به فردوگاه رفته است.

گفته شده خیرالله سپیلنی اقامتگاه سفارت را در اختیار شخصی خود داشته و طوریکه معلوم میشود، سفیر جدید در هوتل زندگی میکند.