-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۶, یکشنبه

امکان دوشق شدن تیم ارگ

 حکومت مؤقت آمدنی است.

 احتمالاً رهبر حکومت، همان احمد شاه درانی مقیم دوبی باشد. درآن صورت، زمینه مانور برای صلاح الدین ربانی، حکمتیار و رحمت الله نبیل بیشتر فراهم خواهد شد. اشرف غنی هیچ یکی ازین سه نفر را درجلسات خود راه نمی دهد. اشرف غنی هم به نوبۀ خود در نظر این سه نفر، مثل پودینه است که دم خانۀ مار سبز می شود!

اگراشرف غنی بدون کش و گیر و یخن گیری از صحنه کنار بکشد، خوب؛ ورنه همانند یک مجرم با وی معامله خواهد شد. اما درمراحل بعدی، تکلیف حمدالله محب، امرالله و سروردانش چه خواهد شد؟ احساس من این است که هرگاه گپ به جاهای باریک برسد و این ها آیندۀ خود را در خطرببینند، با عبور از غنی فرکسیونی تشکیل می دهند تا خود را به سرعت همرنگ جماعت بسازند.