-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۹, چهارشنبه

" ازمیان دیو های مست باید بگذریم "


      نوشته ی : اسماعیل فروغی     متکی برافشای اسناد رسمی درروزنامه ی اطلاعاتِ روز، به اساس فرمان رییس جمهور، مقامات دولتی وهمکاران نزدیک به رییس جمهور محمد اشرف غنی وعبدالله عبدالله ، تنها درسال 1398 ، هزینه های میلیونی را ازبودجه ی کُد 91  ، زیرنام کرایه ی خانه ، خریداری اپارتمان ، موترهای زرهی و دیگرمصارف غیرضروری شخصی به جیب زده اند که سر به آسمان می ساید .

     این هزینه های میلیونی درحالی به جیب دوستان نزدیک رییس جمهور و رییس اجراییه رفته است که به اساس اعلام تازه ترین آمار رسمی اداره ی احصاییه ی مرکزی ، پانزده میلیون تن از شهروندان کشور زیرخط فقر زنده گی می نمایند .

     درلیستی که افشاشده است ، نامهای درشتی به چشم می خورند ــ نامهایی چون وحید عمر( مشاور ارشد رییس جمهور ) ، محمدعمرداوودزی ( نماینده ی خاص رییس جمهور )  ، فضل محمود فضلی ( رییس اداره ی امور ریاست جمهوری ) ، صدیق صدیقی ( سخنگوی رییس جمهور ) ، حامد کرزی ( رییس جمهور پیشین ) ، محمدافضل لودین ( مشاورنظامی رییس جمهور ) ، محمدرسول طالب (مشاور اجتماعی رییس جمهور ) ، عبدالغفورلیوال( سفیرکبیرافغانستان درایران ) ، احمدیوسف نورستانی (عضومجلس سنا ) ، سمیع حامد ( مشاور رییس جمهور ) ، شهزادگل آریوبی ( سفیرکبیردرجمهوری چک ) ، شاه حسین مرتضوی (مشاورفرهنگی رییس جمهور ) ، فیض الله ذکی ( سفیرکبیر دراندونیزیا ) ، سروردانش ( معاون دوم رییس جمهور )  ووووووو

     براساس مدارک افشا شده ، اداره ی امور ریاست جمهوری که بیشترین دوستان رییس جمهور را دورهم جمع نموده است ، بیشترین بهره ها را ازبودجه ی کُد 91 درسال 1398 برده اند که در مجموع بیشتر از یک میلیارد افغانی می شود .

     وقتی نام ها را مرور می کردم باخود گفتم ، ایکاش نام سمیع حامد شاعر پرآوازه ی ما شامل این لیست سیاه نمی بود ـ شاعری که باری برای فرهاد دریای عزیزسروده بود :

     مشکل است اما ازین بن بست باید بگذریم  

     ازمیان دیوهای مست باید بگذریم