-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۶, شنبه

حفیظ منصور: در مغز طالبان قطعاً تغییر نیامده است


بلا را به سینه می تواند زمین زد؛ نه به تضرع

از کارناوال های همایشی غنی - عبدالله برای ارزیابی پهلوهای اساسی مذاکره با طالبان، هیچ ارزشی پدیدار شدنی نیست. اصل قضیه از سوی حفیظ منصور، نویسنده، پژوهشگر و عضو هیئات دولت در مذاکرات صلح با طالبان فاش گردید.

حفیظ منظور دریک عبارت، شکل وماهیت طالبان را این گونه فشرده بیان کرد:

«ذهنیت طالبان همان ذهنیت بیست و پنج سال قبل است.»

مشارالیه افزود: دیدگاه طالبان نسبت به زن، نسبت به شیعه، نسبت به دموکراسی، نسبت به انتخابات، نسبت به مناسبات خارجی، نسبت به هنر، نسبت به موسیقی، نسبت به تلویزیون طلوع، نسبت به حقوق بشر، هیچگونه تغییری نکرده است.»

استاد سیاف نیزمتخصص طالب شناسی است. وی دو درصد نسبت به نیت طالبان به صلح اعتماد ندارد.