-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۲, چهارشنبه

حمله ملیشه های CRU به زندان مرکزی کابل

سرکوب خونین زندانیان پنجشیری مطابق پلان قبلی هم اکنون نیز ادامه دارد

خبر می رسد که در پی یک درگیری پلان شده بین محبوسین هودخیلی و پنجشیری، شب گذشته یک هزار نیروی اجیر موسوم به CRU   از بیرون به محابس وتوقیف گاه ها هجوم برده و زندانیان عمدتاً پنجشیری را به طور سازماندهی شده، لت و کوب، شکنجه و تحقیر کرده اند. این نیروی ضربتی تحت فرمان توتاخیل رئیس محابس و توقیف خانه ها عمل کرده است. 

همین اکنون سرکوب و درگیری به شدت ادامه دارد.