-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۶, سه‌شنبه

دو دخترافغانی که بکارت خود را قیمت گذاشته اند

 کارگران جنسی افغانی مارکیتنگ می کنند. این سلسله از یوتیوپ تحت نام آوازخوان صورت می گرفت؛ اکنون مستقیم رکلام می کنند.


اشاره: من نتوانستم عکس های شان را ازین آدرس ها رؤیت کنم. شاید شما بتوانید.اوّلی، مریم نام دارد، که 18 سال داشته، خود را“افغانی”معرفی می‌کند و ‌اندازهایش را به سانتی‌متر 90/70/92 نشان داده است. او بکارت خود را 50 هزار دلار نرخ گذاشته و در معرفی خود نوشته: “من از افغانستانم، امّا در ترکیه زندگی می‌کنم. می‌توانم به دوبی روم ”. در مورد هدفش می‌گوید: من به این پول نیاز دارم، که زندگی خود را نجات دیهم”

я из афганистана, но живу в турции я могу поехать в дубай,

Maryam

Kabul  18 лет

 دوّمی، ایما نام دارد، که 23 سال داشته، خود را“افغانی”معرفی می‌کند و ‌اندازهایش را 90/60/90 نشان می‌دهد. او بکارت خود را 35 هزار دلار نرخ گذاشته، هدفه و آرزویش را این گونه می‌‌نگارد: “زیرا می‌خواهم مرد حقیقی را واخورم و با او رابطه پیدا کنم. می‌خواهم یک دیدار غیرعادی و رمانتیک داشته باشم ”. 

потому что я хочу встретить настоящего мужчину и иметь с ним отношения.

Ema

Kabul  23 лет


 سومی، عادی، 19 ساله است و ملّیّت خود را“کالمبیایی”نوشته، ‌اندازهایش را 92/80/98یه نشان داده. او بکارت خود را 20 هزار دلار نرخ گذاشته، در معرفی و آرزوهای خود می‌‌نگارد: “دانشجوی بی‌تجربة جوانم، که یک مرد عجیبی را می‌جویم، تا مرا در ملاقات اوّل به حیرت آرد. می‌خواهم یک مرد ثروتمندی را پیدا کنم” 

 روسیه - 729، امریکا - 469، بریتانیا - 226، قزاقستان - 160، ایران - 46، پاکستان - 2، ازبکستان - 10، تاجیکستان - 1، عربستان سعودی-4

я неопытная молодая студентка, который ищет удивительного мужчину, который сможет удивить меня в мой первый раз

Adi

Kabul  19 лет