-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۲, جمعه

حمید خراسانی جی پی اِس غنی - امرالله در پنجشیر است

 

 بدین وسیله به اطلاع رسانیده می شود که بهتر است خراسانی به مزاحمت نیابتی علیه پدرام و احمد مسعود خاتمه دهد.
عبدالحمید خراسانی بار دیگر درحساس ترین لحظاتی که پروژه اهانت و راه جوری سیاسی امرالله – غنی علیه پدرام روی دست گرفته شده، از عقب به پدرام خنجر زد. حال آن که پدرام، با حکومت و سیاست مخرب و قدیمی سروکارش هست؛ و کاری به کار حمید خراسانی ندارد.

خراسانی یک پشته خار است که از سوی حکومت دم راه پدرام و احمد مسعود قرار گرفته است. نشر اطلاعات تکان دهنده درمورد خراسانی را تا امرثانی به تأخیر می اندازیم. خراسانی اکنون با جنگ ابزار و مخارجی که از امرالله صالح برایش می رسد، در پنجشیر به گشت و گذار مشغول است و فعلاً مطابق سناریویی که از طرف امرالله در اختیارش قرارگرفته، به انتشار کلیپ های مقطعی و مناسبتی اقدام می کند. گزارش دقیق دردسترس است که مأموریت اصلی حمید خراسانی، رد گیری فعالیت افراد محوری و اخلال روند انسجام سراسری است که به هدف مقابله با خطر درحال افزایش طالبان در پنجشیر و حوالی آن در دست انجام است. 

ارگ دریک روند پیچیده به وسیلۀ او و دیگر مفرزه های تازه فعال شده، قصد دارد شبکۀ فرماندهانی را که با احمد مسعود فرزند قهرمان ملی روی اجندای «مقاومت ملی دوم» کار می کنند؛ از رده خارج کرده و زمینه حذف آنان را فراهم سازد.

از جمله ده ها موانع و مفرزه های کارشکن که درمسیر حرکت احمد مسعود از سوی ارگ و امرالله به کار انداخته شده، یکی اش کوه گردی های کلیپی حمید خراسانی است. پنجشیربا خطر چند طرفه مواجه است و باید ازین آزمون سربلند بگذرد.

خراسانی اخیراً دسته گلی را به آب داده که پدرام و دیگران از آن ماجرا خبر ندارند. ما در روند دادخواهی برای حمید خراسانی در زندان، کارزارمنظمی به راه انداختیم تا وی از زندان به شکل «مشروط» رهایی یافت و ما از جزئیات امر مشروط درتفاهم با امرالله صالح اطلاع داریم و آن را به موقع افشا کردیم. این بار امید است به افشا گری بیشتر مجبور نشویم.

  بدین وسیله به اطلاع رسانیده می شود که بهتر است خراسانی به مزاحمت نیابتی علیه پدرام و احمد مسعود خاتمه دهد و درآستانۀ آماده گی ها برای مقابله با خطر چند جانبه و رو به افزایش شبکه تروریستی طالبان، بیش ازین به عامل استخوان شکنی درصف مقاومت ملی تبدیل نشود.