-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۹, پنجشنبه

امکان تجدید نظر درتوافق خلیلزاد وطالبان

 آنتونی بلینکن، وزیر خارجه جدید آمریکا درنخستین کنفرانس خبری اش اظهار داشت:

یکی از موضوعاتی که باید در مورد افغانستان بدانیم این است که دقیقا در این توافقنامه چه مسایلی شامل است. تعهدات طالبان و تعهدات خودمان را بدانیم و باید به این نکات توجه کنیم.

یعنی از متن اصلی معاهده، نه تنها اشرف غنی و کشورهای همسایه افغانستان، بلکه محافل ارشد سیاسی امریکا نیز آگاهی ندارند!

حکومت امریکا اول نیازمند فهمیدان جوانب مکتوم و مشکوک معاهده است. اعلام ادامه مأموریت خلیلزاد شاید به همین مساله ربط دارد. خلیلزاد پاسوورد معامله مخفی با طالب و پاکستان است و حکومت بایدن دفعتاً از برکناری خلیلزاد پرهیز کرده است.