-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۸, پنجشنبه

غنی یک بقال موفق

 توریالی خاوری

                                                                    

شاید به تازگی به این درک رسیده باشیم که هرگاه غنی احمدزی در هر علم وسیاستی که ناکام بوده؛ اما در علم شیطنت جنگ اندازی قومی، برافروختن آتش نزاع ملی، موفق ترین زمامدار افغانستان بوده است!

او یگانه زمامدار موفقی بوده که فرمول کهنه استعمار«تفرقه بینداز و حکومت کن » را در افغانستان صد درصد تطبیق نموده است!

او یک بقال خوب وکارکشته است؛ آدم می خرد و آدم می فروشد!

راز موفقیت اش در این است که قربانیان خود را زنده می‌کند وباز می کُشد واین چرخ را ادامه میدهد!

او تاکنون ده ها وصد ها رهبران مجاهد وفرماندهان دست اول شان را خرید وفروخت ودر نتیجه آن ها را تکه تکه کرد. درمیان چپ و راست وتکنوکرات این سیاست را تطبیق کرد!

او یک تیم قوی کارکشته دارد، یک تیم کاری استخباراتی، یک تیم مافیایی، تیم دزدان، غارتگران وچپاولگران بیت المال. قسمت اعظم پول های دولت را صرف خرید و فروش انسان ها ساخت!

غنی با این که خود را تباه کرد و رژیم اش را منفور خلایق ساخت اما نگذاشت که حریفان سیاسی ومخالفین اش هم قد راست نمایند!

فعلن کار بقالی غنی در مورد مارشال دوستم وجنرال عطامحمد نور آغاز شده است!

غنی شاهین ترازو را به دست دارد؛ اندکی عطا محمد نور را با برکناری وزیر صحت عامه اش، به هوا بلند کرد ویک سنگ چارکی را با انتصاب راحله دوستم به حیث سناتور در کفه ترازوی مارشال دوستم گذاشت!

به اینگونه او خواست توازن اش را در شمال حفظ کرده و به سرعت پروژه داعش وطالب را در شمال تطبیق نماید!

تصور چنین است که مارشال دوستم یک ستون قدرتمند در شمال است، ومیتواند جنبش ضد طالب وداعش را رهبری نماید؛ حالا غنی می خواهد به این ترفند های توخالی موقعیت او را تغییر داده و دوباره او را به مرگ سیاسی دعوت نماید!