-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۹, دوشنبه

امرالله صالح ناخواسته سرخودش عریضه کرد!

 دبیر جلسات روتین «شش ونیم» چنین نوشته است:

 "اکنون که من سوانح شماری از تروریستان و فرماندهان طالبان را در ولایات شمال مطالعه می کنم همان هایی اند که پانزده شانزده سال پیش جهت تعلیم و تربیت تروریستی به کراچی و دیگر شهرهای پاکستان برده شده بودند."

او می‌گوید که اکنون بهای بی پروایی‌های آن سالها پرداخته می‌شود اما هنوز هم دیر نیست و او تلاش خواهد کرد برای جلوگیری از انتقال کودکان فقیر به مراکز طالبانی کاری انجام دهد.

پانزده، شانزده سال پیش، خود امرالله صالح رئیس امنیت ملی بود. درهمان زمان، انتقال طالبان به شمال به وسیله کرزی ( که به قول امرالله، خدا یک تارمویش را کم نکند!) آغاز شده بود و امرالله مطلق از آن خبر داشت ( اگر به حیث رئیس امنیت فرضاً خبر نداشت، این دیگر بینی بریده گی استخبارات «نوشی» است). 

درهمان سال ها، چند نفر طالب و تروریست اعدام شدند؟

صفر!

مگرحالا این صلاحیت وجرئت را دارند؟ صفر!