-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۰, شنبه

برنده اصلی جنگ انتخابات امریکا، چین است!

 از هر زاویه ای و بُعدی که به حال و آینده ای کش و گیر های رسوای انتخاباتی ترمپ - بایدن نگاه کنی، سیمای برندۀ اصلی انتخابات از همین حالا قابل شناسایی است: هیولای چین!

خانه تکانی سیستم پندیده، وارفته، عصبی، تنگ نفس و بهانه گیر سرمایه داری امریکا به دوش تاریخ است. خوبی اش این است که نخستین نامزد جایگزین برای فاشیست های کره زمین ( ترمپ) فعلاً بر اثر پایداری ارزش های ساختاری دموکراتیک به عقب رانده شده است.

ترمپ به حساب خودش از کنترول بیرون شده بود. کسی که احتمال جنگ با یک کشور دیگر ( ایران) را بالا برد، دریک چشم برهم زدن برساختمان تاریخی کنگرۀ کشورخودش حمله کرد، از کدام جنس می تواند باشد؟