-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۲, پنجشنبه

منصور به اشرف غنی: میخواهی چند ماه دیگر دوام بیاوری؟


گزارش های می رسانند که عبدالحفیظ منصور برای ارگ و طالبان به یک چالش جدی تبدیل شده است. 

منصور دردیدار چندین مرتبه ای با اشرف غنی به وی مستقیم گفته است که تو حمایت قومی نداری و حمایت مردم را نیز از دست داده ای؛ طالبان تو را نمی بخشند و رهبران و فرماندهان مجاهدین را در زمان حکمروایی خویش با عناوین مختلف به حاشیه زده ای. حالا می خواهی چند ماه دیگر دوام بیاوری؟

اشرف غنی هیچ چیزی نگفته و خاموش مانده است. گفتار منصور با اجندای تنگ قومی غنی همسویی ندارد و اکنون موقعیت مشارالیه سیر نزولی به خود یافته است. 

چالش منصور برای طالبان نیز جدی است. مطرح کردن جواز دینی درجنگ جاری، طالبان را درمخمصه قرار می دهد. 

اگر بگویند جنگ ما با کفار است؛ عملاً از امریکا تمویل و  پول گرفته روان هستند. اگراعتراف کنند که کشتار مردم افغانستانمبنای شرعی و دینی ندارد؛ فوری از نظرفکری و روانی در بین افراد خود شان خلع می شوند. 

درگزارش آمده است که کار مشترک طالبان با نماینده های مجاهدین در دوحه روی این مساله متمرکز است که بعد ازین دو تابعیتی ها حق رسیدن به کرسی ریاست جمهوری را نداشته باشند.