-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۳, جمعه

آیا پشتون ها قبیلهٔ گمشدهٔ بنی اسراییل اند؟


 نوشتهٔ دکتور زمان ستانیزی
(توضیحات در مورد ترجمهٔ آقای صبور صالح Saboor Saleh در رابطه به مضمون? Are Pashtuns the Lost Tribe of Israel

بنده مسألهٔ DNA را به تفصیل از صفحات ۳۶ به بعد در مضمونم توضیح کرده ام، به این تفاوت که استنتاج من با آنچه شما نوشتید کاملاً مغایرت دارد:


۱- عنوان مضمون «[پ]یوند های بنی اسراییل در افغانستان» شما در کنایه از اثبات ارتباط پیام میدهد. ولی در اصل مقالهٔ ضمیمه چنین هیچ یک عبارتی مشابه آن موجود نیست: Afghanistan from a Y-chromosome perspective


۲- شما مطالب عمده این مقاله را کاملاً مغایر آنچه من خواندم ترجمه کرده اید زیرا در آن چندین بار فرضیه ارتباط یهودان بنی اسراییل با افغانستان را مشکوک و بی اعتبار قمداد کرده. در ذیل چهار مورد را که کلیدترین عبارات آن درشت و زیرخط گرفته شده برای توجه شما می آورم: 

Although different origins for Pathans, including Greek and Jewish ancestry, have been suggested,3, 4 these affiliations have not been demonstrated 

In addition, we assessed genetic affinities between Pathans from Afghanistan and Pathans from neighboring Pakistan, as well as their hypothesized phylogenetic relation to Greek and Jewish populations.

Although Greeks and Jews have been proposed as ancestors to Pathans,3, 4 their genetic origin remains ambiguous. 


Pathans from Afghanistan and Pakistan plot close to each other in the lower-right quadrant, whereas populations from India, Pakistan and Russia loosely cluster in the upper-right section of the graph. In contrast, the Ashkenazi Jewish collection lies in the upper-left quadrant partitioning distant from all other populations included in the analysis.

فقرهٔ آخر به وضاحت کامل تفاوت بین پشتونها و یهودان اشکینازی را نشان میدهد.


۳- بزرگترین ترجمهٔ اشتباه، که امیدوارم عمدی نبوده باشد، در فقرهٔ کلیدی ذیل است:

Ashkenazi Levites and our north and south Afghanistan populations, on the other hand, exhibit significantly higher frequency of the R1a1a-M198 haplogroup (51.7%, 50.0% and 65.8%, respectively), whereas lower frequencies are detected in Ashkenazi Cohanims (1.3%) and Ashkenazi Israelites (4.0%).40

این جا بحث از کروموزم R1a1a-M198 haplogroup است که موجودیت آنرا چنین توضیح میکند:

شباهت کروموزم متذکره بین اشکینازیان (خزریان ترک نژاد یهودی مذهب) ۵۱.۷٪، افغانستان شمال ۵۰.۰٪، و افغانستان جنوب ۶۵.۸٪ است در حالیکه وجود همین کروموزم بین یهودان کوهانی ۱.۳٪ و اشکینازیان اسیراییل ۴.۰٪ است.

به عبارت دیگر بین خزریان ترک نژاد و مردم شمال و جنوب افغانستان شباهت ژنتیک با ارقام بالاتر از ۵۰٪ موجود است حالانکه در اشکنازیان کوهانی و اسراییلیان (نژاد سامی مذهب یهودی) این ارقام در ردیف پائین تر از ۴٪ قرار دارد که همین تفاوت بارز بین ۶۵.۸٪ و ۱.۳٪  از اختلاف  بین پشتونها و یهودان اسراییل حکایت میکند، نه از شباهت میان شان. 


۴- احتمالاً شما در همین مورد دو ادعای قاطعانهٔ دیگر هم می کنید:

«- مردمان شمال افغانستان هیچ ارتباط جنتیک با یهودیان اسراییل ندارند.

«- مردمان جنوب افغانستان (پشتونها) ۴ فیصد هابلوگروپ مشترک با یهودیان اسراییلی دارند.»

این ادعای تان نه در ارقام و احصایه و نه در متن این عبارت موجود است. پس یا ترجمهٔ شما نادرست است، یا استنتاج تان، یا هردو.

قابل ذکر است که به اساس روابط تاریخئ مشترک توران و ایران باستان شباهت ژنتیک بین خزرهای تورانی و پشتونهای اریایی از امکان دور نیست. ولی این قرابت نژادی به مذهب و قوم بنی اسراییل هیچ ارتباط ندارد.


۵- همماند دیگر قبایل ترکی خزرها پیوسته از شرق به غرب میرفتند و بعد از سقوط دولت شان در اروپای شرقی متلاشی شدند  این واقعیت در اصل مضمون هم به صراحت ذکر شده:

after the fall of their kingdom, they spread and were assimilated by the emerging Ashkenazi community in Eastern Europe.

پس شما روی کدام دلیل خلاف آن دعا کرده اید که: «شمار زیاد آنها جهت حفظ جان خود به بیشتر به جنوب رفتند و به مناطق پشتون نشین افغانستان پناه آوردند. گمان میرود امتزاج شان با پشتونهای ابتدایی ممکن علت سطح بلندتر مشابهت دی ان ای یهودی های اشکینازی در میان پشتونها باشد.» اینجا هم ترجمه شما کاملاً مغایرمتن اصلی است و هم نظر تان را در لباس استنتاج نادرست بر ذهن خواننده تحمیل کرده اید و هم احصایهٔ را نادرست به پشتونها مرتبط ساخته اید. اگر فرصت داشتید مقاله بنده را بخوانید که علت اصلی شایعه را با شرح کامل از زمان رقابت بین پشتونها و ترکها در سلطنت دهلی و از روی تعصب مسلطی که پشتونها و یهودها همگون تحقیر میشدند آغاز گردید و به خزرها هیچ ارتباطی ندارد.


محقیقین این نوشته بازهم اگاهانه یا به طور غیرشعوری در پایان رساله شان  به همان مزخرفات مبلغین اسراییلی افراطی اشاره کرده مینویسند.

We envision a plausible scenario in which the converted Khazars could have been absorbed by the early Pathans and that R1a1a-M198 drifted to high frequency in Afghanistan, with the Khazars being the common nexus between Ashkenazi Jews and Pathans. In addition, the Jewish traditions (particularly circumcision, a talith prayer shawl, shabbat, praying in the direction of Jerusalem...


اختصار مطلب اینکه ما تصور میکنیم... که ارتباط پشتونها با یهودان در عرف و رسوم دیانتی مسلمانان است مثل ختنه کردن، پوشیدن شال قدیفه، رعایت شب جمعه، و نمازخواندن به سوی بیت المقدس (یعنی کعبه). صرف نظر از اینکه این رسوم متداول تمام مسلمانان است، اگر من به اساس تصورم چنین یک سؤ تعبیر عمدی از رسوم یک جامعه را برای اثبات فرضیهٔ تحقیق ژنتیک ارایه میکردم، جای مقاله ام حتماً زباله دان میشد.


مگر این گروه صهیونستهای افراطی که فلسطینیان مسلمان و مسیحی را میکشند تا زمین شان را به یهودان نو وارد بدهند هرگز حاضر نخواهند شد که بیش از شصت میلیون پشتون را به اسراییل منتقل ساخته برای شان زمین بدهند. پس این صرار باید دلیل دیگری داشته باشد. اینها به منظور تفرقه میان مردم برادر و مسلمانان چنین تبلیغات را آغاز کرده اند. اول ادعا کردند که پشتونها قبیلهٔ دوازده هم بنی اسراییل هستند، وقتی آن دلیل شان رد شد، ادعا کردند که یوسفزی و افریدی اولاده یوسف علیه سلام و افرایین هستند، آن دلیل مزخرف شان که رد شد، حال ادعا میکنند که پشتونها از خزرهای یهود هستند. فراموش میکنند خزرها ترک نژاد هستند، نه بنی اسراییل. این مبلغین فاسد افراطی بنده را به محاکمه هم تهدید کردند، ولی در مقابل ارایه استناد و استدلال بنده ناکام شدند.

آقای صبور صالح، 

من از دشمنان مردم افغانستان این انتظار را دارم که برای تفرقه بین مردم ما یاوه گویی کنند، ولی از یک هموطن تعلیم یافته و تحصیل کرده با استعداد و تسلط کامل به زبان انگلیسی توقع ندارم که مضمون علمی را چنین ناقص ترجمه کند. امیدوارم که علت اینقدر اشتباهات سهو باشد، نه انگیزهٔ خصومت و کج قلمی.


برادر عزیر و هموطنم، صلح افغانستان در قطر میسر نیست چون آنجا برای تقسیم قدرت مذاکره میکنند. ما مردم افغانستان اگر صلح میخواهیم باید پشتون و هزاره و اوزبیک و تاجیک همدیگر را در دوستی و برابری در آغوش بکشیم. برای این کار باید در خود پنداری همدیگر بکوشیم، صرف نظر از اینکه اجداد کیها چه وقت، چه طور، و از کجا به افغانستان «تشریف آورده بودند.» شایسته نیست که همدیگر را به زبان بیگانگان بیگانه بدانیم و بیگانه بسازیم. از هم ایم و با هم ایم.