-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱۰, جمعه

شاعری کشته می شود


تهدید شاعر جوان عراقی، به وسیلۀ نفرات وابسته به ایران درعراق به سراینده شعر عمامه خامنه‌ای به اندازه یک بند کفش ارزش ندارد.

 به ‌دنبال برگزاری جلسه بزرگداشت شهدای انقلاب اکتبر توسط جوانان شورشی در ناصریه و شعری که توسط شاعر جوان سیف‌الدین المهنا با ترجیح‌بند «عمامه خامنه‌ای به اندازه یک بند کفش ارزش ندارد» خوانده شد، نفرات سپاه قدس در عراق درصدد انتقام و قتل شاعر جوان سیف‌الدین مهنا هستند.

در این رابطه یکی از این جریانهای وابسته به خامنه‌ای بیانیه ‌یی مبنی بر قتل این جوان داده و برای سر او نیز جایزه تعین کرده است.

شبه ‌نظامیان وابسته به ایران به خانه شاعر المهنا که قصیده «عمامه خامنه‌ای» را سروده، حمله کردند؛ ولی او در خانه نبود.

خاطرنشان می‌شود در فرهنگ اعراب به کاربردن بند کفش در مورد خامنه‌ای توهین‌آمیزترین عبارت هاست که این شاعر جوان از آن استفاده کرده است.