-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۳, شنبه

زیر پوست پنجشیر چه در جریان است؟

 

جنرال زیر دست یک «فرستادۀ» گمنام اداری کار می کند!طبق گزارش به دست آمده شخصی با پسوند اسمی احمدزی معاون اداری قوماندانی امنیه پنجشیر، درواقع فرماندهی امنیه پلیس آن ولایت را رهبری کرده و سمت و سو می دهد. ملا صبور با رتبه جنرالی قوماندان رسمی پلیس زیر  دست همین معاون خویش کار می کند. این تعامل نادر فقط در پنجشیر به چشم می خورد!

 این معاون اداری دو وظیفه دارد: تهیه گزارش از روابط و کارکردهای متنفذین  پنجشیر  و فرماندهان سابقه و ملاقات های احمد مسعود در پنجشیر.

 وظیفه دوم، دوسیه سازی صوری و تاکتیکی بالای مردم به شکلی که حلقه یک گناه ناکرده را بر گردن یک بی گناه می اندازد تا او را با شدت و حدت، توهین و تحقیر وادار کند که نفر اصلی مورد نظر شان را قلمداد کند. آنگاه دوسیه ترتیب شده به مرکز ارسال می گردد.

احمدزی مرموز، با رئیس امنیت که او نیز به عین مأموریت از مرکز اعزام شده بخش هایی را کار می کنند که از سوی ارگ برای شان هدف تعیین شده است. حلقات مقاومت ملی ازین تحرکات آگاه اند. روزی، اتفاق عجیبی پیش خواهد آمد که مرکز را غافلگیر کند.