-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۱, یکشنبه

سنگر کنی علیه «حکومت مؤقت» بین تهران و کابل


 انتصاب به ظاهر ناگهانی استاد حاجی محمد محقق در جایگاه مشاوریت امنیتی اشرف غنی ازقبل قابل پیش بینی بود. 
محقق رزمنده – سیاستگری نه ترس و کار دیده است. این گزینه، با جدی تر شدن اخبار و گمانه زنی ها در رابطه به سرعت پویایی یک تیم خاص روی تشکیل «حکومت مؤقت» با حضور سنگین گروه طالبان، همزمان است.

انتصاب استاد حاجی محمد محقق بعد از دیدارهای مفصل عباس عراقچی و جواد ظریف از کابل و بالمقابل، سفر حمدالله محب به تهران در دستور کار بوده است. ایران، که تا قبل از امضای پیمان یک جانبۀ طالب – امریکا از نظام نا متمرکز درافغانستان حمایت می کرد، اکنون با تحمیل و اجرای یک طرح انحصاری امریکا و پاکستان در حذف نظام جمهوری و قانون اساسی درافغانستان مخالفت برهنه و همچنان کمک خود به دولت کابل را اعلام داشته است. 

اگر این اطمینان حاصل شود که ارگ کابل برای نجات خود از طرح های درحال اجرا درمحافل غربی و عربی، در موضع دفاع از جمهوری و قانون اساسی، قاطعانه ایستاده است، این به معنی آن است که با ایران درین زمینه به توافق رسیده اند. هندوستان نیز با طرح حکومت مؤقت مخالف است. 

اشارت آشکار جواد ظریف به دولت افغانستان در کارگیری از لشکر مجهز و جنگ پختۀ «فاطمیون» درنبردها علیه داعش درخاورمیانه، بر جنگ های آینده درافغانستان دلالت داشت. استاد محقق خود زمانی تصریح کرده بود که استفاده از نیروهای ضربتی فاطمیون در دفاع از حرم های مقدس در سوریه امری به جا بوده است. 

به نظر می رسد که انتصاب ایشان به سمت بالای مشاوریت امنیتی، دریک چنین اوضاع نازک، حداکثر برآیندی از نزدیکی قاطع تهران و کابل می تواند باشد.