-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۸, پنجشنبه

نیروی اطلاعاتی امریکا ترمپ را سرجایش نشاند


زور هیبت ناک و مخفی امریکا، ترمپ «شورشگر» و متعرض به بنیان های دموکراسی را مجبور کرد که اعلامیه بدهد که به انتقال مسالمت آمیز قدرت در 20 جنوری «متعهد» است. به نظر می رسد در برکناری فضاحت بار ترمپ، اکثرقدرت های جهان سهم داشتند.

او عضویت امریکا را از اکثر پیمان های معتبر بین المللی فسخ کرد و کم کم میل داشت ابتداء به «هیتلر» برای امریکا و سپس، برای تمام جهان تبدیل شود. 

هیلاری کلنتون، تلویحاً او را سردمدار «تروریست های داخلی» خواند. ترمپ پیش از طعنه زنی هیلاری، درجبهه آسیایی امریکا ( افغانستان) دستان تروریست ها را با گرمی فشرده بود. شورش درواشنگتن، خبر از ساختار لرزان نهاد های قدرت می دهد؛ چیزی که درخارج از امریکا از نظر ها پنهان بود. تصورکنید، ترمپ هم جنس اشرف غنی است؛ با این تفاوت که غنی دست نگر ومحتاج است و ترمپ، از انباشت سرمایه درباشگاه سرمایه داران به ترقیدن رسیده است. بازهم تصور کنید که قدرت ترمپ در دست غنی قرار داشته باشد!