-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۳, شنبه

نقشه کشی برضد صلاح الدین ربانی

 خبرواصله به گزارشنامه افغانستان مشعر است که امرالله صالح پروژه تنگ تر کردن فضای ارتباطی و پویایی برای احمد مسعود درپنجشیر و کابل را تهیه کرده است. در خبر آمده است که بالای صلاح الدین ربانی، قوماندان امان الله گذر و مولوی حسام پنجشیری نیز طرزالعمل ویژه ای تهیه شده است. درگزارش همچنان اشاره شده که جان احمد حقجو فرمانده ساکن پروان، عطا نور و جنرال جرأت بالنوبه در فهرست براندازی صالح قرار دارند.