-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۳, جمعه

طالبان درگرداب بحران سیاسی و داخلی فرو می روند

  با آمدن دموکرات ها درامریکا، موضع حکومت کابل دربرابر طالبان و مذاکرات دوحه، از همین حالا سخت تر شده است.  طالبان به همکاری ترمپ و پاکستان، درچند ماه اخیر به هر طرف خون باد کردند. ملابرادر آن ذلیل ترین عنصر فدایی برای پاکستان که مثل سگ به وسیله آی اس ای به زنجیر کشیده شده و تازیانۀ توهین، کرامت بشری اش را به لجن کشیده بود؛ درمجمع زخمی های طالب در کویته، خبر از پیروزی و گرفتن حکومت زده بود. 

حکومت خائن کابل اگر این مقاومت و سرسختی را از اول از خود نشان می داد و شش هزار آدمکش را یک باره رها نمی کرد؛ امروز در موضع بهتری قرار می داشت. اکنون دولت کابل کمرخود را با تارخام بسته است. زیرا، جریان های عمدۀ ضد طالب و رهبران معامله گر، دور او را خالی کرده و می خواهند انتقام بگیرند. اصلاً غنی نژاد پرست همه ای آنان را از خود رانده است. 

طالبان با آمدن بایدن، شکست درجبهات و ناتوانی درمذاکرات دوحه، درموضع نا امیدی غلتیده اند. زور اشغال یک ولایت یا دو ولایت را ندارند. ضربات اردو برآنان افزایش یافته و از حمایت هند و ایران و روسیه محروم اند. مضافاً جنبش مقاومت و ستاد عملیاتی نبرد برای آینده در محور پنجشیر درحال شکل گیری است. 

پاکستان توان حمایت مالی دوام دار از طالبان را به تنهایی ندارد و درموج بحران مالی فرومی رود. آیا کمک های امریکا به هدف حفظ طالبان قطع خواهد شد؟ 

مهم ترین سوال همین است. فلسفه جنگ افغانستان، درگیری دسته جمعی چندین کشورعلیه چندین کشوراست. جنگ زمانی قطع می شود که عایدات از جنگ برای تمویل کننده گان به حداقل برسد یا به تاوان پیش برود.