-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۸, یکشنبه

زاخیلوال: اشرف غنی یک جام زهر است!

 جبهۀ نجات افغانستان علیه اشرف غنی تشکیل شده است.

خبر می رسد که علی احمد جلالی، عمر زاخیلوال و جیلانی پوپل درخواست اشرف غنی برای پیوستن به حکومت را رد کردند.

جبهه جدید (مخالف شیوه حکومت داری اشرف غنی) در حال ایجاد شدن است.

عمر زاخیلوال مسولیت راه اندازی این حرکت را به عهده دارد. وی شب گذشته در نشست خصوصی در منزل اشرف غنی را خائن خطاب کرد.

 وی که از اشرف غنی در سال ۲۰۱۴ با قاطعیت حمایت کرده بود اکنون غنی را فرد نا مطلوب و جام زهر برای افغانستان میخواند.

اشرف غنی یکی از وزارت های کلیدی را به زاخیلوال پیشنهاد کرده بود اما وی این درخواست را رد کرده است.

علی احمد جلالی، جیلانی پوپل، فاروق وردک، کریم خرم، محمد یونس قانونی، اسماعیل خان، اکرام الدین یاور و شماری از سیاسیون در حال رای زنی برای ایجاد یک جبهه جدید هستند.

قرار است این جبهه زیر نام نجات افغانستان به زودی اعلام موجودیت کند.