-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۰, شنبه

درین کارتون، به جای ترمپ، اگراشرف غنی یا هر آدمِ جاهلِ یک دنده را بگذارید، بازهم شدنی نیست

 چرا؟

به خاطری که دنیا زیر و زبر می شود.