-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۹, جمعه

اشرف غنی منتظر آخرین مجازات خویش است

 

پنج سال است که یک مأمور بانک جهانی، به کمک جهان، حکومت یک نفره و گاه دو نفره ( مشمول رولاغنی) را تحت اسم «جمهوریت» درافغانستان تشکیل داده است. نامش جمهوری، اجرای همه چیز، براساس نظام شاهی مطلقه پیش رفته است. 

آنانی که در قانون اساسی سال 2003 سر تسلیم به استبداد ساختاری خم کرده و درعوض، «جیب خرجی» گرفتند، اکنون حاصل شهکاری خود را اگر خود شان نمی بینند، فرزندان شان و مردم مظلوم شاهد اند. غنی، همه پهلوان پنبه های سیاست و جنگ را چند مرتبه بگیل ساخته است. حالا که بلدوزر جهانی طرف خودش دور خورده، فغان برداشته که حکومت مؤقت برایم قابل قبول نیست؛ زیرا « اینجا مساله شخصی مطرح نیست، بحث نظام و آینده مردم افغانستان است».

تهداب گذار جنگ همزمان قومی وزبانی، سخت وارخطا و سراسیمه است. همان سایه ای شوم که صدام و قذافی را به تحت السقر فرستاد، مثل «طوق لعنت» بالای سر غنی و شرکایش به چرخش درآمده است.