-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۶, جمعه

فحشای سیستماتیک زیر نظر پلیس و حوزه ها

 طبق گزارش منبع ویژه امنیتی، فحشا در کابل بیداد می کند و اکنون به طور آنلاین فعالیت خود را شروع کرده اند. آمرین حوزه های پلیس فقط حق گرفتن کمیشن دارند و موظف به حمایت از مراکز سکس اند. مبلغ نوشته شده، به پول افغانی است.

از ارگ تا حوزه پلیس همه از جریان امور آگاه اند و حلقه های قدرت، هر مخالف یا کارشکن را از سر راه بر می دارند. 

درجدول زیر، امنیت ملی شماره های تلفن را از روی مصلحت نا خوانا کرده است.