-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۴, یکشنبه

جنگ مخفی بین فضل هادی مسلمیار و استاد سیاف


 انگلیس و عربستان تصمیم دارند جانشین سیاف فضل هادی مسلمیار اعلام شود. طبق گزارش به دست آمده از منابع موثق  از مدتی بدین طرف بین حبیب الرحمن  پسر استاد سیاف - وکیل در پارلمان-   و  فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا جنگ بی صدا در جریان است. 

استاد سیاف اکنون حزب دعوت اسلامی ( اتحاد اسلامی سابقه) را رهبری می کند. 

سیاست و جنگ افغانستان شکل میراثی به خود یافته و دراختیار «آقازاده ها» قرار می گیرد. استاد سیاف در واپسین فصل حیات نیت دارد که پسر خویش را جایگزین خودش بسازد. مسلمیار که مدت ها پیش از کنترل استاد سیاف خارج شده، تصمیم دارد تا قدرت بعد از سیاف را خودش بگیرد. استاد سیاف مخفی تلاش دارد پسر خود را  در محفل ها به جای خویش بفرستد؛ اما مقابله با هادی مسلمیار برای سیاف آسان نیست. مسلمیار، هم رهبری شبکه های شهری داعش را به دوش دارد و هم مستقیم با سفارت عربستان  در تماس است.

شبکه انگلیس به حنیف اتمر سفارش کرده است که مدتی خویش را کنار بکشد و مسلمیار را  در رأس شبکه بگذارد و اتمر به طور مخفی روی برنامه ها کار می کند و انگلیس عربستان متفقاً به جانشینی مسلمیار به جای سیاف هم آهنگی دارند. این نکته ای است که سیاف از آن با خبر است. درین میان ارگ کابل نیز طرفدار مسلمیار است و سیاف به وضوع کنترول بر چالش های جانشینی اش را از دست داده است. 

او گاه بالای ارگ میتازد؛ گاه به عبدالله می گوید که مشوره خلیل زاد بهتر ازغنی است و این نشان دهنده باطن استاد سیاف است که جانفشانی هایش برای اشرف غنی نتیجه معکوس داده است. 

  درین میان میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه که با مسلمیار رابطه  خوب، پسر استاد سیاف را  تمویل و کمک می کند؛ اما منبع مالی هادی مسلمیار سفارت عربستان درکابل است. استاد سیاف را در یک تنگنا جدی قرار داده اند و به واپسین نفس هایش لحظه شماری می کنند.