-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۴, یکشنبه

عادل تروریست دانشگاه، تأسیسات تجارتی امرالله صالح را تهدید کرده بود

 عادل نام از جمع تروریست هایی که درحمله به دانشگاه کابل شرکت داشتند، اخیراً طی یک نمایش قضایی به اعدام محکوم شد. چه علت بود که محاکمه علنی تروریست های دانشگاه برگزار شد اما از مجازات بیش از سه صد تن از تروریست های طالب که در محاکم ثلاثه محکوم به قصاص شده و از سوی دولت کابل رها شدند؛ خبری نیست؟

گزارش دقیق مشعر است که عادل نام، تروریست خون آشام، پیش از گرفتار شدن، تأسیسات بازرگانی مربوط به امرالله صالح را نشانه گرفته بود. عادل به امرالله صالح تهدید کرده بود که شرکت احمد یار گروپ ( خسردخترصالح) مسوول تدارک سوخت به قوای ناتو است و باید به آن ها نیز «حق» داده شود.

عادل گفته بود که سرمایه گذاری احمد یار گروپ از پول صالح و تحت مدیریت خسرخیل دختر صالح است و باید به شبکه پول بپردازد.

چه گونه شد که تروریستانی که به شفاخانه کودکان و مادران و نوزادان رحم نکردند؛ دانش آموزان کورس های انگلیسی را قتل عام کرده، مراسم عروسی را به حمام خون تبدیل کردند؛ هیچ گاه به محاکمه کشانیده نشدند؛ اما یک دم، عادل نام و دو سه فرد نا مربوط دیگر در تئاتر قضایی حاضر آورده شدند؟