-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۶, سه‌شنبه

جنرال اسدالله خالد از وزارت دفاع بركنار مى شود؟

روزنامه آرمان ملى:

مدتى مى شود كه از اسد الله خالد وزير دفاع در نشست هاى رسمى خبرى نيست. ديروز كه اعضاى مجلس نماينده‌گان، مسوولان نهاد هاى امنيتى را فرا خوانده بودند، وزير دفاع در مجلس حضور نداشت. 

در هفته گذشته كه مجلس سنا، مسوولان نهاد هاى امنيتى را استجواب كرد، در آن نشست نيز اسد الله خالد ويزر دفاع شركت نداشت.

يكى از اعضاى مجلس نماینده‌گان در همين رابطه به خبرنگار آرمان ملى گفت كه اسد الله خالد وزير دفاع بيمار شده و جهت درمان به امريكا رفته است. 

به همين گونه شايعاتى هم وجود دارد كه روابط رييس جمهور غنى با اسد الله خالد وزير دفاع تيره شده است و آقاى غنى مى‌خواهد كسى ديگرى را به عوض خالد در وزارت دفاع بگمارد.

ديروز رييس جمهور غنى به وزارت رفت و در برابر جنرالان و افسران بلند رتبه از اصلاحات در وزارت دفاع سخن زد.

ممكن يكى از اصلاحات آقاى غنى دور كردن اسدالله خالد از وزارت دفاع  باشد و مى خواهد در همين چند روز بديل آن را دريابد.

گفته مى شود جنرال عتيق الله بريالى، جنرال قدم شاه شهيم رييس پيشين ستاد ارتش و جنرال احمدزى فرمانده قول اردوى شاهين به عنوان بديل جنرال اسد الله خالد در نظر گرفته خواهند شد.

اما منابع رسمى تا اكنون اين خبر را تأييد نكرده اند.