-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۴, چهارشنبه

ظاهراً طالبان دربرابر دستورات پاکستان سر تمبه گی کرده اند

 گزارش هایی وجود دارد که بین مقامات پاکستان و رهبران طالبان عضو شورای کویته اختلافات جدی بروز کرده است. رأس نا سازگاری بین دو طرف ظاهراً تعیین زمان آتش بس و نحوۀ تقسیم قدرت است. آی اس آی پس از موضع گیری جدی جبهه ضد طالبان در داخل افغانستان و کنار آیی هند و ایران به هدف بی اثر سازی فرآیند صلح بر محور طالبان، به پیروزی این طرح چندان مطمئن نیستند و خواستار دادن امتیاز به طرف های قضیه اند.

این قضیه از قرارمعلوم، رگ غیرت طالبان را به تپش آورده و اوقات تلخی پیشه کرده اند. علت تأخیر دربازگشت برخی اعضای درشت هیأت مذاکره طالبان به دوحه، همین مساله گفته شده است.