-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۶, دوشنبه

آمنه احمدی، ندیمه فضلی، به ریاست عمومی گمرکات رسید

 از سلسله راپورهای معتبر اطلاعاتی/ کابل

اخیراً اشرف غنی به مشورت دکترفضلی، خانمی به اسم امنه احمدی، اهل ولایت لوگر را همچو رئیس عمومی گمرکات عزمقام داده است. 

آمنه احمدی از پیشگامان «مسلکی» دختریابی برای فضلی است. خانم احمدی پیش از آن حضور زمان خان رئیس عمومی گمرکات تشریف داشت و بعد از مرخصی کارمندان، زمان خان را ماساژ می داد و بعد موتر زمان خان رأساً او را به خانه اش می رساند. 

بعد از برکناری زمان خان، آمنه احمدی ترتیبی داد که پای خواهر زاده اش به خلوتگاه فضلی باز شود و بدین سان به سرحلقه گی ندیمان نزدیک دکترفضلی گماشته شد و چندی بعد، ( اکنون) به سکوی بسیار پولساز ریاست عمومی گمرکات کل کشور بالا کشیده شده است.

گزارش می گوید که اکثرمسوولان وزارت مالیه، فیلم های مخفی از آمنه درنزد خود دارند.