-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۷, چهارشنبه

تجاوز جنسی عبدالحمید خراسانی بر یک زن مرموز


منبع ویژه گزارشنامه افغانستان اطلاع می دهد:

گزارش وجود دارد که زنی مرموز، اهل افغانستان، ساکن سویدن، ظاهراً فریفتۀ کلیپ های جهاد نمای متقلب، عبدالحمید خراسانی شده و درفیس بوک با خراسانی تماس برقرار می کند. خراسانی با دریشی پلنگی وبوت های نخودی اردوی ملی که دولت دراختیارش گذاشته، پکول دروغین برسر، برای دختره از آسمان و ریسمان لاف و پتاق می بافد.

به حواله منبع خاص اطلاعاتی، خراسانی زن را برای دیدار به کابل فرامی خواند و زن هم می پذیرد که به دیدارش بشتابد! زن مجهول الهویه وانمود می کرد که خودش مایل به دیدار با خراسانی و حضور در مجلس وصال داشته است.

 سرانجام دختر به دیدن « رهبرنهضت اسلامی!!» به کابل می آید و از میدان هوایی یک راست به خانه خراسانی در منطقه 315 برده می شود. شب، خراسانی درخانه اش بالای وی چندین بار تجاوز ( یا عمل خوش به رضای) جنسی انجام می دهد. صبح، یک ملا را حاضر آورده و دختر را به خود نکاح می کند.

دختر سپس بر می گردد به سویدن. ( به همین آسانی!) زن مذکور چه گونه یکی و یک باراز سویدن آمده و خودش را دراختیار وی قرار داده بود؟ آیا زن مرموز، عامل کدام شبکه اطلاعاتی منطقه ای است؟ این قضیه به زودی روشن خواهد شد وطشت این شارلاتان از بام به زمین می افتد.

اما درین رابطه یک باریکی وجود دارد. دولت اشرف غنی همزمان با جدی شدن توافقات در دوحه، روی خراسانی حساب بازکرده واکمالات لوژستیک و اسلحه به قطعه مسلح نو تشکیل حمید خراسانی را برای ایجاد شروفساد در پنجشیر افزایش داده است. این طورپیداست که دولت کابل تلاش دارد تا تشکیل نظامی خراسانی را حداقل تا سطح یک کندک ارتقا دهد. این معادله روی عقربه زمان سوار است و کُد آن عریان شدنی است.